Language - English  
Contact us: +421 907 146 497

Reklamačný poriadok

  1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode poarottoutlet.com a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.
  2. Ku každému tovaru zakúpenému v našom internetovom obchode je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
  3. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
    - či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
    - či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu, pokiaľ ste nekúpili výrobok s označením "Druhý výber"
    -  či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

 
 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).
 
Reklamovaný tovar je nutné zaslať doporučene a poistene na adresu ( nie dobierkou ) :
Mgr. Katarína Gallina

Morovnianska cesta 26/7
972 51 Handlová